Levering

Leverlingsvoorwaarden

KWAKKERNAAT b.v. hanteert de onderstaande leveringsvoorwaarden:

Voor bedrijven de ALIB 2007
Voor particulieren de AVIC

Klik hierboven op Bedrijven of Particulieren om de juiste leveringsvoorwaarden te downloaden.