Inspectie nen 3140 keuringen

Inspectie Nen 3140 Keuringen

Volgens wettelijke eisen en richtlijnen moeten elektrotechnische installaties veilig zijn. werkzaamheden met of aan de installaties moeten veilig kunnen worden uitgevoerd. De eisen en richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de NEN 3140. Deze norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur (laagspanning) voor spanningen onder 100 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

Kwakkernaat : techniek verzorgt de keuring en rapportage voor u en kan tevens geconstateerde gebreken herstellen.